Джордж Бенджамин “Написано на коже”. Опера в трех частях.

Джордж Бенджамин "Написано на коже". Опера в трех частях.